Upálení čarodějnice

Nejrychlejší způsob získání cizího majetku je konfiskace,
to platilo odedávna. A proto byly hony na čarodějnice.
Dívky a ženy byly falešně žalovány z kacířství a následně upáleny.