Jak šel Honza pro princeznu

V klasické pohádce dobro zvítězí nad zlem, ale to je taky jediné,
v čem se naše pohádka neliší od předlohy.
Náš Honza je líný, princezna je hubatá, loupežníci roztomilí,
ani ten princ už není, to co býval.
A když zemře drak, všichni diváci ho litují.