Flašinetové písničky

Jedna bába povídala, a pak to někdo nakreslil na obrázky
a tak vznikla povídka hraná na flašinet.
Jinak řečeno flašinetové písničky jsou
předchůdci televizních zpráv,
kdy potulní baviči chodili od města k městu
a zpívali co se kde stalo pomocí obrázků.