V mučírně vesele i vážně

V temných dobách středověku bylo dodržování práva úzkostlivě střeženo,
a krutým paradoxem byla poprava za krádež majetku,
naopak pouze vězení či pokuta za zabití člověka.
Přiznání se z obviněných dobývala v mučírnách právem útrpným.
Ovšem není jenom krutost a bezpráví námětem naší scénky.
I veselo v mučírně občas bývalo …