Létající prapory

Signalizace pomocí praporu je obecně známá
až se to dostalo do různých soutěží v podkresu s hudbou.
I v našem představení se využívá celé krásy praporu
a různé hrátky s ním.