Výcvik střelecké jednotky

Levá, pravá, seno, sláma ...
Pochodující jednotka je připravená kdykoliv vystřelit,
nebo i pobavit v zábavném představení ukazující
a vysvětlující, jak to kdysi probíhalo od nástupu až po výstřel.