Vítání občánků Bílou paní a Sudičkami

Bílá paní přichází k nemluvňatům a přivádí s sebou tři sudičky.
Každá Sudička vyřkne velice dobře promyšlenou věštbu,
která předpovídá dětem jen to nejlepší.